Storytelling People - Verhaal

Storytelling People maakt jubileumboeken en digitale producties waarin trots, bedrijfsgeschiedenis en bedrijfscultuur beleving en betekenis krijgen

Eenheid in verhaal

Storytelling People verenigt verleden, heden en toekomst in één verhaal. Ons eigen verhaal begint in 1986, met de oprichting door twee jonge historici van Historion: het eerste commerciële historische onderzoeksbureau in Nederland. De geschiedenis van organisaties en ondernemingen staat centraal. Bronnen uitpluizen; directeuren, medewerkers en klanten interviewen; woord en beeld samenbrengen in één sprankelend verhaal – de passie voor het verhaal krijgt nog meer vuur.

Met bravoure en lef storten wij ons koud twee jaar na de oprichting op een opdrachtgever van formaat: Heineken. Later volgen Randstad en Nederlandse spoorwegen. Voor deze bedrijven gaan we verder dan we eerder deden, maken we de kern van hun identiteit zichtbaar en formuleren we deze tot een pakkende corporate story. Het geeft een andere wending aan wat we doen, maar is feitelijk een organische, volgende stap vanuit onze oorspronkelijke expertise. We ontwikkelen ons tot een specialist op het snijvlak van communicatie, identiteit en reputatie.

We worden meer en meer gedreven door het verhaal – storytelling – van ondernemers en ondernemingen. Beinvloed door een tweede grote opdracht voor Heineken in 2000 – De magie van Heineken – en in 2010 voor Randstad – werken aan een droom – veranderen we onze naam in Storytelling People. Vanaf dat moment bevinden wij ons in de voorhoede van de ontwikkelingen in corporate (hi)stories en storytelling. We zijn uitgeroeid tot een specialist in de verhaallijn: verleden-heden-toekomst.

Wat bindt ons? Waarom zijn we op aarde? Het bedrijf dat zich de tijd niet gunt om deze vraag te stellen en te beantwoorden, doet zichzelf te kort. Immers, het verlangen naar geloofwaardige verhalen neemt sterk toe. Als er iets van belang is in deze tijd, is het eenheid van identiteit, eenheid van ambitie. Niet alleen alle neuzen dezelfde kant op, maar ook de bereidheid die kant werkelijk op te gaan. Bedrijven die hun eigen verhaal kennen en dit levend houden, zijn in de kern succesvoller.

Verhaal

Mensen verbinden

Eenheid brengen in het verhaal van organisaties en mensen verbinden wordt meer en meer de missie van Storytelling People. Het versterken van medewerkersbetrokkenheid met storytelling wordt vanaf 2012 een steeds belangrijker doel. Het leidt onder meer in 2017 tot de oprichting van Storytelling People International (storytellingpeople.com) dat zich exclusief gaat richten op employee engagement. De identiteit van een bedrijf is niet iets wat je verzint, het is iets wat je moet hervinden in het bedrijf zelf. Een oorspronkelijke identiteit komt van binnenuit en vraagt om een zorgvuldige verwoording en verbeelding.

Een goede bedrijfsgeschiedenis bestaat uit meer dan een optelsom van keurig geformuleerde feiten, waarden, missie, visie en ambities. Als het goed is, proef je er ook de emotie in die de onderneming voortstuwt. Door mensen uit alle lagen van een bedrijf te spreken komen niet alleen echt gevoelde waarden aan het licht, maar krijgen we ook zicht op wat mensen enthousiast maakt. Als Storytelling People zoeken en vinden we het verhaal dat mensen verbindt. Een verhaal dat intern inspireert, enthousiasmeert, zorgt voor verbondenheid en betrokkenheid. En extern herkenning, waardering en sympathie bewerkstelligt. We werken daarbij van binnen naar buiten. Op basis van research, bedrijfsdocumentatie, interviews en workshops gaan we eerst op zoek naar het DNA van de onderneming. Zoals je een mens kunt karakteriseren en persoonlijkheid geeft, zo doen wij dat voor bedrijven. We bedenken het bedrijfsverhaal niet; we zoeken het, graven het uit, houden het tegen het licht en wegen het op authenticiteit.

Bedrijfsverhaal beleven

Mensen houden van verhalen, verhalen zijn zo oud als de mens zelf. Ooit louter doorverteld rond het kampvuur, later verspreid dankzij de drukpers, nu in seconden gedeeld met - letterlijk - de hele wereld. Verhalen zijn in staat simpel te vertellen wat ogenschijnlijk lastige materie is. Het complexe ondernemingsplan van een groot concern is dankzij verhalen beeldend te maken en tot leven te brengen voor alle betrokkenen. Eenmaal op weg, zijn het nieuwe verhalen die het enthousiasme levend kunnen houden, als verse houtblokken op het vuur.

Ons verhaal is dat wij het vuur van de corporate story in bedrijven ontsteken. Een vuur waar iedereen zich toe aangetrokken voelt, waar men zich omheen kan scharen en waar men zich aan kan warmen. Het vuur van gedeelde passie en bezieling. Het vuur van gezamenlijk ondernemerschap en durf. Het vuur van de gedeelde droom. De beste corporate stories voelen als thuiskomen: vertrouwd, warm, authentiek. Zulke verhalen roepen herkenning en trots op. Een verhaal dat door iedereen gedragen wordt, zorgt voor saamhorigheid. Storytelling zorgt ervoor dat een bedrijfsgeschiedenis zich ontwikkelt tot een levenskrachtige corporate story. Waar het hoe dan ook om gaat, is dat het vuur dat met het verhaal wordt ontstoken is, gevoeld wordt door iedereen in de organisatie en door hen, direct of indirect, verder uitgedragen wordt. De ultieme belevenis van eenheid binnen een organisatie is het gevoel: wij zijn ons verhaal.

Als Storytelling People zien wij ons als de vuurmakers van het bedrijfsleven en voor organisaties, die hun corporate story willen blootleggen als brandstof voor verhalen die mensen meenemen naar de toekomst.

Onze vraag aan u: what's your story? Vertel het ons, vertellen wij het verder. Een afspraak is snel gemaakt, kennismaken is vrijblijvend en, zo leert de ervaring, zeer leerzaam.

Start a fire.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.