Hoe schrijf je een sterk bedrijfsverhaal?

“Niets is makkelijker dan zo te schrijven dat geen mens er iets van begrijpt. En niets is moeilijker dan belangrijke gedachten zo uit te drukken dat iedereen ze begrijpt.”

(Arthur Schopenhauer)

Wat maakt een pakkend verhaal? Het onderwerp moet beroeren, de plot (boodschap) verassen of fascineren en niet in de laatste plaats: de schrijfstijl moet aanspreken. Zonder een pakkend geschreven verhaal verliest de lezer zijn aandacht en het bedrijf zijn publiek.

Storytelling is meer dan het oprakelen en achter elkaar zetten van historische feiten. Het is vooral het creëren van sfeer. Zodat de lezer door wil lezen of bladeren en wordt meegevoerd. Daarin schuilt het vakmanschap van goede storytellers. Meer dan een doorsnee tekstschrijver of journalist geven wij kleur aan een verhaal. Niet door het aan te dikken, maar door het terug te brengen naar de kern en de verbeelding die daarbij hoort. We zijn verhalenvertellers pur sang.

Inspirerende historische verhalen

Oprichting / oorsprong

Bill Gates en Paul Allen begonnen Microsoft in de garage van de familie Gates. Een triviaal weetje? Misschien wel in het licht van de overweldigende geschiedenis en wereldwijde impact van het megabedrijf. Toch wordt het nog regelmatig aangehaald. Niet alleen als charmante verwijzing naar die pure begintijd, maar ook als statement. Als bekrachtiging van het idee dat er van die intieme oorsprong een directe lijn te trekken valt naar de werkelijkheid van nu; dat dezelfde waarden van ongecompliceerde energie, doorzettingsvermogen en geestdrift nog altijd de motor achter het succes zijn.

Medewerkers hebben symbolen nodig om zin te geven aan hun werk. Zodat ze anderen kunnen overtuigen van de meerwaarde van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen. Die symbolen zijn vaak terug te vinden in het dna van het bedrijf. Dat brengt overtuigend een beeld over dat in deze tijd belangrijker is dan ooit: dat het bedrijf geworteld is in authenticiteit en altijd trouw aan zichzelf is gebleven.

De magie van de merkbeleving

In deze vluchtige en veranderlijke tijd zijn mensen op zoek naar zekerheid en betrouwbaarheid. De waardering voor je merk hangt meer dan ooit samen met je intentie. Een goede merkstrategie hangt meer dan ooit samen met wie je bent in plaats van wat je doet. Hoe groot is je betrokkenheid? Innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen geven blijk van je bereidheid om te investeren in deze samenleving. Mensen niet in het hoofd raken, maar in het hart; dat maakt een sterk merkverhaal. Dat veronderstelt een vereenzelviging die verder reikt dan puur de kwaliteit van een product of dienst. Medewerkers en klanten willen gevoelsmatig beroerd worden. Niet op basis van een ‘marketingstrategie of doelgroepenanalyse’, maar van een verhaal dat raakt. Maak ze deelgenoot van uw droom en waarden, krachtbron van emoties, en het vuur gaat branden.

Kracht / waarden koesteren

Enthousiasme over en beleving van het gezamenlijke verhaal geven medewerkers de aandacht en waardering die ze verdienen. Kernwaarden vertellen waar je organisatie voor staat. Je medewerkers kunnen zich eraan optrekken, je klanten kunnen er op vertrouwen. Kernwaarden zijn het uitgangspunt van een goede visie. Waarden waar je samen voor staat vormen het fundament voor toekomstige groei. Waarden op zich zijn ‘lege’ woorden die iedereen op zijn eigen manier kan interpreteren. Door waarden in een authentiek verhaal te plaatsen, krijgen ze richting en betekenis. Interessant is vooral als medewerkers historische en eigentijdse persoonlijke verhalen kunnen verbinden met de waarden van de onderneming.

Verbinding / mensen raken

Leg je succesverhaal vast: deel je inzichten, kennis en ervaringen. Leiderschap draait om het in beweging brengen van mensen. Een goed verhaal overtuigt en brengt mensen in vervoering en in beweging. Als het verhaal klopt in helderheid en gevoel wordt de lezer of luisteraar meegevoerd in de kracht van het verhaal. Zo ontstaat werkelijk contact. Goede verhalenvertellers weten hun publiek te boeien en te binden. Zo was het vroeger en zo is het nog steeds. Met storytelling zorg je ervoor dat ook je bedrijfshistorie door managers en medewerkers wordt overgenomen en doorgegeven, opdat iedereen onderdeel wordt van hetzelfde onstuitbare, verbindende verhaal.

Overtuiging / vuur ontbranden

Een sterk bedrijfsverhaal geeft antwoord op kernvragen als: Wie zijn wij? Wat maakt ons uniek? Wat is onze betekenis? Het is het fundament van je ondernemingsverhaal. Uit gedeelde persoonlijke verhalen ontstaat een collectief verhaal, een collectieve ambitie. Dat zorgt voor een hechte cultuur. Missie, visie, doelstellingen maken elk bedrijfsverhaal compleet. Mogen wij jouw verhaal maken?