Schrijven jubileumboek

Storytelling People maakt jubileumboeken en digitale producties waarin trots, bedrijfsgeschiedenis en bedrijfscultuur beleving en betekenis krijgen

Trots

Uw medewerkers zijn uw beste ambassadeurs. Door hen het verhaal van uw bedrijf uit te laten dragen bouwt u aan een reputatie die met geen geld te koop is. Hun ongeveinsde enthousiasme laat een vonk overslaan naar iedereen die zij spreken, professioneel en privé. Zulke toewijding kunt u nooit opeisen zelfs niet vragen, alleen maar activeren. Hoe? Door medewerkers zich onderdeel te laten voelen van uw organisatie en samen met hen een corporate story te maken, waarmee zij zich kunnen identificeren en waarop zij trots zijn.

Wat maakt een pakkend verhaal? Het onderwerp moet beroeren, de plot (boodschap) verassen of fascineren en niet in de laatste plaats: de schrijfstijl moet aanspreken. Zonder een soepel geschreven betoog verliest de lezer zijn aandacht en het bedrijf zijn publiek. Storytelling is meer dan het oprakelen en achter elkaar zetten van historisch feiten, het is vooral het creëren van ‘een sfeer’. Van een urgentie om door te willen lezen en om meegenomen te worden in een ontwikkeling. Daarin schuilt het vakmanschap van de storytellers, zeker bij Storytelling People. Meer dan een doorsnee-tekstschrijver of -journalist geven wij kleur aan een verhaal. Niet door het aan te dikken, maar door het terug te brengen naar de kern en de verbeelding die daarbij hoort. Als Storytelling People zijn wij verhalenvertellers pur sang.

Inspirerende historische verhalen

Oprichting / oorsprong

Bill Gates en Paul Allen begonnen Microsoft in de garage van de familie Gates. Een triviaal weetje? Misschien wel in het licht van de overweldigende geschiedenis en wereldwijde impact van het megabedrijf naderhand. Toch wordt het nog regelmatig aangehaald. Niet alleen als charmante verwijzing naar die pure begintijd, maar ook als statement. Als bekrachtiging van het idee dat er van die intieme oorsprong een directe lijn te trekken valt naar de werkelijkheid nu; dat dezelfde waarden van ongecompliceerde energie, doorzettingsvermogen en geestdrift nog altijd de motor achter het succes zijn. Medewerkers hebben symbolen nodig om zin te geven aan hun werk en anderen te kunnen overtuigen van de meerwaarde van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen, en die symbolen zijn vaak terug te vinden in het dna van het bedrijf. Dat brengt overtuigend een beeld over dat in deze tijd belangrijker is dan ooit: dat het bedrijf geworteld is in waarachtigheid en altijd trouw aan zichzelf is gebleven.

Magie / merk beleven

In deze vluchtige en veranderlijke tijd zijn mensen op zoek naar zekerheid en betrouwbaarheid. De waardering voor uw merk hangt meer dan ooit samen met uw intentie. Een goede merkstrategie hangt meer dan ooit samen met wie u bent in plaats van wat u doet. Hoe groot is uw betrokkenheid? Innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen geven blijk van uw bereidheid in deze samenleving te investeren. Mensen niet in het hoofd raken, maar in het hart; dat maakt een sterk merkverhaal. Dat veronderstelt een vereenzelviging die verder reikt dan puur de kwaliteit van een product of dienst. Medewerkers en klanten willen gevoelsmatig beroerd worden. Niet op basis van een ‘marketingstrategie of doelgroepenanalyse’, maar van een verhaal dat raakt. Maak ze deelgenoot van uw droom en waarden, krachtbron van emoties, en het vuur gaat branden.

Kracht / waarden koesteren

Enthousiasme over en beleving van het gezamenlijke verhaal geven medewerkers de aandacht en waardering die ze verdienen. Kernwaarden vertellen waar uw organisatie voor staat. Uw medewerkers kunnen zich eraan optrekken, uw klanten kunnen er op vertrouwen. Kernwaarden zijn het uitgangspunt van een goede visie. Waarden waar u samen voor staat vormen het fundament voor toekomstige groei. Waarden op zich zijn ‘lege’ woorden die iedereen op zijn eigen manier kan interpreteren. Door waarden in een authentiek verhaal te plaatsen, krijgen ze richting en betekenis. Interessant is vooral als medewerkers historische en eigentijdse persoonlijke verhalen kunnen verbinden met de waarden van de onderneming.

Visie / vertrouwen wekken

Als leider wilt u het beste uit uw medewerkers halen. Maar loyaliteit, passie en bevlogenheid zijn niet te koop. Mensen doen een stap extra, als ze in het hart geraakt worden; als ze het idee hebben voor de goede zaak te werken. Dat maakt het ontwikkelen van een verbindende visie des te belangrijker. Een visie is meer dan een passage in een jaarverslag. Het is ook meer dan een idee in het hoofd van de leider. Noem het de spreekwoordelijke stip op de horizon, de verbeelding van de toekomst; een visieverhaal werkt als het leidt tot een gemeenschappelijke droom, inclusief de betekenis die bij een droom hoort: als iets dat je koestert en graag wilt realiseren. Samen de toekomst in – dat is de kern van het ultieme organisatieverhaal.

Verbinding / mensen raken

Leg uw succesverhaal vast: deel uw inzichten, kennis en ervaringen. Leiderschap draait om het in beweging brengen van mensen. Een goed verhaal overtuigt en brengt mensen in vervoering en in beweging. Als het verhaal klopt in helderheid en gevoel wordt de lezer of luisteraar meegevoerd in de kracht van het verhaal. Zo ontstaat werkelijk contact. Goede verhalenvertellers weten hun publiek te boeien en te binden. Zo was het vroeger en zo is het nog steeds. Met storytelling zorgt u ervoor dat ook uw bedrijfshistorie door managers en medewerkers wordt overgenomen en doorgegeven, opdat iedereen onderdeel wordt van hetzelfde onstuitbare, verbindende verhaal.

Overtuiging / vuur ontbranden

Een goede bedrijfsgeschiedenis geeft antwoord op kernvragen als: Wie zijn wij? Wat maakt ons uniek? Wat is onze betekenis? Het is het fundament van uw ondernemingsverhaal. Uit gedeelde persoonlijke verhalen ontstaat een collectief verhaal, een collectieve ambitie. Dat zorgt voor een hechte cultuur. Missie, visie, doelstellingen maken elk bedrijfsverhaal compleet.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.