Storytelling: wij creëren jouw merkverhaal

Jubileumboek.nl zorgt voor een authentiek ‘merkverhaal’, een corporate story waarmee je jouw bedrijf beleving en betekenis geeft

Wij brengen je merk tot leven

Ook jouw merk leeft, heeft een ziel. Dus zijn er áltijd mooie verhalen te vertellen over je merk, over je onderneming.  Verhalen die inspireren en enthousiasmeren en zorgen voor verbinding en betrokkenheid. Wij zoeken die verhalen op. In je archieven, in beelden, in gesprekken met je (oud-)medewerkers. En we zorgen ervoor dat die verhalen worden beleefd door de lezer en worden doorgegeven.

Heineken

De magie van het merk

Hoe mensen merken beleven is een magisch proces. Juist in deze tijd beginnen mensen op zoek te gaan naar de betekenis van het merk, wat het wil en kan betekenen voor hun leven. Het beïnvloedt in toenemende mate hun aankoopbeslissing en dat maakt de waarde van een consistent verteld bedrijfsverhaal groot. Een jubileumboek is daarom van meerwaarde als extra marketing-, content- en PR- instrument.

Het terugbrengen van de aandelen in handen van de familie beschouw ik als het meesterstuk in mijn werkzame leven.

Freddy Heineken

Randstad

Het geloof in mensen

Succes begint bij geloven. Geloven in eigen kracht, in kansen en mogelijkheden, in mensen en wat ze kunnen. Het is een dankbaar thema om een bedrijfsgeschiedenis of bedrijfsboek op te ontwikkelen. Omdat dat het sterke leiderschap naar voren haalt dat aan succesvolle bedrijven ten grondslag ligt. Zoals Ben Noteboom in dit boek laat zien.

Hoe word je CEO? Eén: ik geloof heilig in gezond verstand. Als zaken niet heel eenvoudig zijn uit te leggen, vergeet het dan maar. Twee: ik geloof in onafhankelijkheid. Als je niet onafhankelijk kunt denken, komt het niet goed.Ben Noteboom

Leaseweb

De nieuwsgierigheid naar morgen

Het is zoals Cor Zwinkels zelf zegt. Nieuwsgierigheid naar het onbekende achter de horizon, dat tekent je als ondernemer en vanzelf ook als bedrijf. Er zit veel nieuwsgierigheid en uitdaging in het jubileumboek dat we voor Leaseweb schreven en produceerden. Nieuwsgierigheid maakt storytelling voor bedrijven altijd prikkelend.

We were pilots before we founded Leaseweb. Perhaps that’s what gave us a clear view of the limitless horizon. We are always curious about what lies on the other side.Con Zwinkels

Sligro

De passie die altijd vooruit stuwt

Passie is een abstract gegeven, maar het blijft een enorm dankbare bron van storytelling voor ondernemingen. Omdat passie het verhaal altijd over mensen laat gaan. Mensen maken een bedrijf en mensen geven het kleur, zoals hier Koen Slippens. Passie zorgt altijd voor de meest inspirerende verhalen die een bedrijf karakter geven.

Hoe groter we worden des te belangrijker het is dat we met z’n allen waken voor de Sligro cultuur: de passie, het ondernemerschap, het kostenbewustzijn, de gezonde eigenwijsheid, de betrokkenheid en het wars zijn van status.Koen slippens

Holmatro

De trots die dwars door het bedrijf loopt

Een bedrijf hoeft geen familiebedrijf te zijn om toch als familie te voelen. Trots is een samenbinder en een bedrijfsboek is een uitgelezen instrument om dat gevoel te versterken. De emotie van de mensen komt daarin goed tot z’n recht. Het gevoel samen hetzelfde verhaal te delen is onverslaanbaar.

Wij zijn trots op ons bedrijf, we zijn trots op onze producten en we zijn trots op elkaar.Harm Hermans

BDO

Het team als verbindend verhaal

We zijn allemaal individu en toch willen we allemaal ergens bij horen. Ondernemingen die het goed doen, zijn zonder uitzondering bedrijven waar de teamgeest tastbaar is. Teamverband, saamhorigheid, collegialiteit, pro-activiteit – het een haalt het ander aan en dat maakt ‘team’ een ijzersterk thema voor corporate storytelling, in welke vorm ook.

Ik vreesde dat mijn sociale leven achter zou blijven. Maar nu ik werk, is er alleen maar een sociaal gebeuren bijgekomen.

Hilverda

De wijsheid als krachtige drager

Wat is wijsheid, is een verzuchting die in elke boardroom wel valt. Het is letterlijk een goede vraag. Het tekent een bedrijfscultuur waarin anders denken welkom is. Wijsheid gaat over willen blijven leren en open staan voor het nieuwe. Hilverda bewijst dat het een rijk storytelling domein kan zijn.

Met makkelijke mensen kan ik geen zaak opbouwen, die zijn er al genoeg.Jan Hilverda

KNAW

De fascinatie voor het nieuwe

Het kan de drang naar absolute perfectie zijn. Of een obsessie voor ontdekken en vernieuwing. Fascinatie voor het nieuwe, het onbekende, is een sterke drijfveer. Het zorgt voor wetenschappers en ondernemers, voor Nobelprijswinnaars en bedrijven die onze wereld veranderen.

When you start getting results it’s addictive. You suddenly realise that results on paper can save lives in the real world.Sir Richard Petro

Norit

De betrouwbaarheid die meerwaarde levert

Betrouwbaarheid is als storytelling thema bezig aan een revival. In deze dynamische warrige wereld zoeken mensen naar houvast en keren ze terug naar de basis: een bedrijf om in te geloven. Altijd doen wat je zegt, altijd leveren wat je belooft, in product zowel als gedrag. Norit is er groot mee geworden.

We zijn van mening dat we alleen succesvol kunnen zijn als onze technische capaciteiten hand in hand gaan met een enorme toewijding voor duurzame bedrijfsvoering die het welzijn garandeert van onze werknemers, contractanten, klanten en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Technische Unie

De traditie die met z’n tijd mee gaat

Traditie is van oudsher een bijna onuitputtelijke bron voor storytelling. Een bedrijf dat zoveel jaren actief is, bewijst alleen daardoor al dat het in staat is voortdurend te veranderen, flexibel te zijn, open minded en innovatief. Herkomst en traditie maken trots en zorgen voor een solide vertelbasis, zoals Technische Unie laat zien.

We zijn degelijk en betrouwbaar. Dat dragen we ook uit, want onze markt is traditioneel. Het moet betrouwbaar zijn en een beetje ambachtelijk. Van vader op zoon wordt vakmanschap en merkentrouw doorgegeven.

Robidus

De verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen

Er wordt meer en meer naar bedrijven gevraagd om niet alleen voor zichzelf te werken, maar ook bij te dragen aan de samenleving. Bedrijven moeten echt van betekenis (willen) zijn voor deze wereld. Robidus heeft die verantwoordelijkheid bewust opgepakt en bouwt ermee aan een even mooi, als succesvol bedrijfsverhaal.

Onze drijvende kracht is om mensen inzetbaar te krijgen en te houden voor het arbeidsproces. Onze focus ligt daarbij vooral op de kwetsbare groep die ook wil deelnemen aan de arbeidsmarkt en de groep die mogelijk een grotere kans op uitval heeft.Sven Kelder, Mick Netev

Vlisco

De authenticiteit van een overtuiging

Authenticiteit is niet iets wat je bedenkt, het is dat er van nature is. Het is niet na te maken, niet te faken; authenticiteit heb je of je hebt het niet. Het is een van de sterkte pijlers van storytelling, omdat echtheid en eerlijkheid altijd herkend wordt en gewaardeerd wordt.

Dat prachtige licht in Afrika, de nooit sombere schaduw van het woud…het is er inderdaad nooit somber. Het zonlicht bevat overwegend gele en rode stralen en er is wat weinig ultraviolet. Ultraviolet zorgt hier voor schitterende uitbarstingen, opgewektheid, vrolijkheid, zingen uit volle borst. Jan Fentener van Vlissingen