Jubileumboek Avri

avri jubileumboek

Verleden, heden en toekomst komen samen in een jubileumboek over 25 jaar Avri

Samen werken aan een schoon Rivierenland’ is het bedrijfsmotto van Avri. Avri geeft invulling aan de afvalzorgplicht in de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Voor deze 8 gemeenten verzorgt het bedrijf de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en grondstoffen, ontwikkelt het bedrijf het gemeentelijke afvalstoffenbeleid, handhaaft de afvalstoffenverordening en verzorgt de voorlichting over afval. Bij het inzamelen van grondstoffen staat hergebruik voorop.

In opdracht van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West Betuwe beheert Avri (een deel van) de openbare ruimte in deze gemeenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van het groen, de wegen, de riolering en begraafplaatsen.

Avri is tevens actief op de markt van bedrijfsafval. Zelf afval brengen of afval laten inzamelen, Avri biedt duurzame oplossingen op maat voor elk bedrijf. Daarnaast faciliteert Avri commerciële activiteiten in de bewerking en verwerking van afval en beheren en exploiteert het bedrijf Grondstoffenpark Rivierenland.

Met een mooi jubileumboek opgedeeld in verleden, heden en toekomst gaf Jubileumboek.nl een mooi kijkje in de keuken van dit 25-jarige bedrijf.