Boekje SKE Kinderopvang

ske kinderopvang

Een jubileumboekje over 10 jaar SKE Kinderopvang

Uit het voorwoord:

Dit is een bijzonder verhaal. Het gaat over 2500 kinderen, 450 medewerkers en hun wereld. Sinds 1998 verzorgt SKE kinderopvang een steeds groter deel van de kinderopvang in Enschede en omgeving. In dit jubileumboekje wordt het werk van de organisatie vanuit verschillende perspectieven ‘belicht’. Wat houdt kinderopvang allemaal in en waar staat SKE voor… Volg de rode draad en ontdek SKE!

Circa 450 medewerkers bepalen het gezicht van SKE. 15 Stuk voor stuk gediplomeerde mensen. Het overgrote deel is pedagogisch medewerker en heeft de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3 gevolgd. De mede­werkers moeten regelmatig speciale trainingen volgen, want bijblijven is erg belangrijk. De organisatie heeft haar eigen kwaliteitsnormen, waaraan iedereen moet voldoen.

Kinderen ontdekken graag de wereld om hen heen. 5 En dat begint al heel jong. Zo doen ze allerlei ervaringen op en ontplooien ze zich. Bij SKE kunnen kinderen hun hart helemaal ophalen. De pedagogisch medewerkers bieden een omgeving en materialen aan die aansluiten bij hun belevingswereld: “We proberen de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te begeleiden. Samen spelen, rekening houden met elkaar… Daar hebben ze hun leven lang plezier van.”