Jubileumboek BDO

jubileumboekje BDO

Een jubileumboek over de 75-jarige historie van BDO

Anno 2010 bestaat BDO 75 jaar. Nu een professioneel accountants- en advieskantoor, deel uit makend van een internationaal netwerk van meer dan 1000 kantoren, maar ooit klein begonnen, als startende ondernemer. Ook al kijkt de organisatie graag vooruit, de historie van BDO is een belangrijk verhaal om te vertellen. Er is enorm veel veranderd in de afgelopen jaren, maar de betrokkenheid van BDO’ers bij hun organisatie is nog net zo groot als in het begin. En daar is de organisatie heel blij mee!

Deze speciale jubileumuitgave geeft een helder beeld van wie BDO is, waar de organisatie voor staat en haar betekenis voor vrij ondernemen.

Uit het voorwoord:

Het is, als voorzitter van BDO, een voorrecht het voorwoord te mogen schrijven voor dit jubileum- boek. 75 jaar geleden legde de heer Fortgens in Tilburg de basis voor wat later zou uitgroeien tot BDO. Een organisatie die in al die jaren is veranderd, maar ook in heel veel dingen hetzelfde is gebleven.

 Eén van de dingen die onveranderd gebleven zijn, is de betrokkenheid van BDO’ers bij hun organisatie. Dit blijkt met name uit de wijze waarop BDO’ers van het eerste uur zich hebben ingezet om dit jubileumboek tot een boeiende terugblik op de BDO geschiedenis te maken. Jacques van Erven heeft bij zijn afscheid van de maatschap, in de laatste Maatschapsvergadering van 1996, de gedachte uitgesproken om een aanzet te geven tot het uitwerken van de geschiedenis van BDO. ‘Maar dat is’, zoals hij zelf aangaf, ‘lastig, omdat je als langdurig en intens betrokkene geen geschiedenis kunt schrijven, je maakt er immers zelf deel van uit.’ Dit heeft hem er echter niet van weerhouden om samen met Henk Camps, Jan Obers en Martin van Roekel een belangrijke bijdrage te leveren aan de inhoud van dit boek, waarbij een grote belangstelling en betrokkenheid van begin tot eind zichtbaar waren. Deze persoonlijke bijdragen zijn onmisbaar gebleken voor de vastlegging van de historie van BDO. Wij zijn hen hiervoor dan ook zeer erkentelijk.

In het kader van het 75-jarig bestaan van BDO willen wij met dit jubileumboek een impressie geven van 75 jaar BDO en alles wat daar onlosmakelijk mee verbonden is geweest. Een uitvoerig historisch overzicht, van jaar tot jaar, is het niet geworden. Dat had onze voorkeur ook niet. Getracht is een algemeen beeld te schetsen van BDO gedurende 75 jaar, waarbij vooral de mensen centraal staan. Het eerste deel gaat – aan de hand van mijlpalen – in op de jaren die achter ons liggen, in het tweede deel komen de mensen die nu BDO vormen aan het woord en in het laatste deel wordt kort vooruit- geblikt op de toekomst.

Niet alle verhalen en gedachten konden we plaatsen, net zoals we niet alle foto’s konden opnemen. Wel hebben de puzzelstukjes die ieder heeft aangedragen, geholpen een goed beeld te vormen van de afgelopen 75 jaar. Er zijn veel mensen actief geweest bij de samenstelling van dit boek. Onze hartelijke dank gaat uit naar iedereen die verhalen, foto’s en tijd heeft afgestaan.

 Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan de mensen van Jubileumboek.nl, die er alles aan hebben gedaan om informatie en materiaal uit allerlei bronnen te verzamelen en te vertalen in een boeiende terugblik op de BDO geschiedenis.

 We hopen dat u veel lees- en kijkplezier aan dit jubileumboek zult beleven en dat het als een blijvende herinnering een speciaal plaatsje zal krijgen in uw boekenkast.

Ik durf de stelling aan dat de BDO successen uit het verleden mede een garantie zijn voor de toekomst. ‘Mede’, want een belangrijke andere succesfactor is het heden. En dat wordt gevormd door de ruim 2000 BDO’ers van vandaag.

 Namens de Raad van Bestuur, Reinder Brummelman, voorzitter