Jubileumboek DAS

jubileumboek DAS

Intuïtie, moed, balans: een jubileummagazine over 45 jaar DAS Rechtsbijstand

Uit het voorwoord:

’45 jaar DAS’ markeert zowel het begin- als een – voorlopig – eindpunt. Een eindpunt dat na verloop van tijd nog slechts een willekeurig jaartal in de historie van DAS zal blijken te zijn. Maar dat eindpunt markeert wel het beginpunt waarop DAS versneld en krachtig doorgroeit van een monobranche rechtsbijstandverzekeraar naar een multifunctionele juridische dienstverlener.

Intussen hebben bijna alle medewerkers van het eerste uur DAS verlaten of doen dat binnenkort. Met hen dreigt een uniek stuk organisatiegeschiedenis en -cultuur te verdwijnen. Dit jubileumboek legt hun verhaal en dat van vele anderen over de ontwikkeling van de organisatie van het eerste uur tot nu toe vast.

Sinds 1963 voeden intuïtie, moed en balans de geschiedenis en cultuur van DAS. Intuïtie staat aan de wieg van elke groei en verandering. Een ‘goed gevoel’ speelt vaak een belangrijke rol bij beslissingen. Om gevolg te geven aan dat gevoel is vervolgens moed vereist. Niet alleen van een directeur en zijn directieteam, maar van alle medewerkers. Als groei en verandering daarmee zijn ingezet, zoekt de organisatie naar een nieuwe balans. Wanneer die is gevonden kan weer een nieuwe fase van verandering beginnen.

Twee verhaallijnen laten het beeld van die intuïtie, moed en balans zien. Veertien betrokkenen vertellen over zeven kenmerken van de DAS cultuur. Daarnaast loopt als tweede lijn het verslag van een onderzoek naar de geschiedenis van DAS. Het resultaat maakt vooral duidelijk dat DAS zich steeds opnieuw door groei en verandering naar een hoger niveau van dienstverlening en professionele uitvoering heeft bewogen.

 Tenslotte komen de twee lijnen samen in het laatste hoofdstuk. Daarin vertellen zes klanten wat DAS voor hen betekent. Daardoor wordt bij het opmaken van de balans bij dit negende lustrum duidelijk dat gedurende 45 jaar historische en culturele ontwikkeling de klant steeds centraler is komen te staan. Zo wordt een eindpunt een beginpunt: vanuit balans treden we met intuïtie en moed de toekomst tegemoet.

Eric Pouw
algemeen directeur