Jubileumboek Quaker Nederland

Quaker jubileumboek

Een jubileumboek over 100 jaar Quaker Oats Nederland

Uit het voorwoord:

Success is a journey, not a destination…

In de geschiedenis van Quaker Oats is een sterke consis­tentie aanwezig. Opvallend is daarbij de voortdurende zorg rondom de gezondheid. Zelf ben ik opgegroeid met Quaker havermout, mijn kinderen met Quaker Cruesli. En thans is ons hele gezin aan de Gatorade, welke mij persoonlijk helpt de laatste kilometers van mijn lange fietstochten vol te maken. Er is een bekende marketingwet, welke zegt dat het beter is de eerste te zijn dan de beste. Quaker Oats heeft dat in de achter ons liggende eeuw bewezen met in een vroegtijdig stadium: pakkende slagzinnen, zoals ‘easy to buy, easy to cook, easy to digest’; sterke loyalty pro­gramma’s met reeds in de jaren twintig serviezen, radio’s en sweepstakes voor enkele dollars; perfect gevoel voor actualiteit met als hoogtepunt de ‘Dionne vijfling’ als jonge Quaker Oats consument.

Quaker Oats is er in geslaagd ons aan de havermout en de Cruesli te krijgen, waarbij ze steeds oog heeft voor een gezonde relatie met de handel. Wie kennisneemt van de geschiedenis van deze honderdjarige realiseert zich dat grote resultaten de som zijn van vele kleine inspanningen. Quaker Oats is, als pionier van het merk­artikel, de verwezenlijking van de Amerikaanse droom. Voortdurend onderweg naar een gezondere toekomst. Bij dit jubileum en met dit jubileumboek wens ik Quaker Oats eenzelfde consis­tente lijn in de komende eeuw met dezelfde flexibiliteit, vitaliteit en idealisme als welke is getoond in de achter­liggende periode.

Jaap D. Louisse