Jubileumboek Technische Unie

technische unie jubileumboek

De traditie die met z’n tijd mee gaat

Portretten. Klanten, leveranciers, medewerkers, consumenten en experts staan centraal in dit kleurrijke en persoonlijke boek van 200 pagina’s. Via storytelling worden 82 personen in de gelegenheid gesteld om te vertellen over hun ervaring, kennis, leven en beleving. Vijf bijzondere fotografen geven de portretten klasse en persoonlijkheid. Deze verhalen in woord én beeld zijn spiegels voor Technische Unie in een zoektocht naar haar bedrijfsziel – die resulteert in de kernwaarde: openheid.

Uit het voorwoord:

In de afgelopen 125 jaar heeft Technische Unie zich een eigen, unieke plaats in de Nederlandse maatschappij verworven. Vanaf de oprich­ting in 1880 hebben we – generatie na generatie – hard gewerkt om het erfgoed van onze voorgangers in stand te houden. En we deden meer dan consolideren: vanuit de aanwezige kennis en mogelijk­heden waren we altijd gespitst op vernieuwing. Onze toekomstge­richtheid is tot op heden een belangrijke succesfactor gebleken: niet zelden lopen we voorop waar het gaat om nieuwe ontwikkelingen In assortimenten, informatie en logistiek. Tegelijkertijd houden we traditiegetrouw volop aandacht voor de relatie: Klant – Technische Unie – Leverancier.

 Anno 2005 valt Technische Unie niet weg te denken uit de Neder­landse installatiewereld. Onze kracht schuilt voor een groot deel in de manier waarop we in de maatschappij zijn verankerd, iets wat ons moederbedrijf Sonepar bijzonder weet te respecteren. We ma­ken deel uit van een internationaal concern, maar zijn en blijven vooral een oer-Hollandse onderneming… met geel-groene sokken!

 Als herdruk treft u bij deze jubileumuitgave onze geschiedenis tot 1980 aan. We zijn inmiddels alweer 25 jaar verder en hebben dit stuk geschiedenis eraan toegevoegd: de historie van 125 jaar Tech­nische Unie vindt u dus in deze uitgave. In een tweede boek, het bedrijfsverhaal, proberen we de kern van ons succes te achterhalen. Vanuit de mens en de menselijke relaties nemen we u mee op een zoektocht naar de ziel van ons bedrijf. Klanten, leveranciers, con­sumenten, medewerkers en experts zijn geportretteerd door talent­volle jonge fotografen. Het bedrijfsverhaal geeft een verrassende kijk op onze ontwikkeling en ons bestaan.

 Ik denk dat zowel het jubileumboek als het bedrijfsverhaal u niet alleen herkenning, maar ook nieuws brengt – in beelden en in tekst. Uit naam van Technische Unie wens ik u veel kijk- en leesplezier in Processen & Portretten.

 Yvan Dejaeghere

Algemeen directeur