Jubileumboek Robidus

robidus

De verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen

Blauw en rood in perfect evenwicht, is de verbindende lijn in dit opvallende boek. Verhalen maken voor dienstverleners is altijd uitdagend, omdat ‘het product’ zich niet zo makkelijk verbeeldt als bij bijvoorbeeld een bierbrouwer of fietsenproducent. De oplossing is gevonden door dieper te graven in het bijzondere DNA van Robidus: de blauwe operationele kant van efficiency én de warme menselijke kant van betrokkenheid. Verder door invoelbaar te maken wat de ware betekenis is van Robidus: werken aan de arbeidszekerheid in Nederland.

Robidus beweegt zich op het terrein van de sociale zekerheid. Dat is ‘people’s business’. In de kern richt het zich op mensen van vlees en bloed met arbeidsuitval, soms door omstandigheden buiten het werk, maar ook wel door de situatie op het werk. Zij moeten hulp krijgen bij re-integratie en een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Noem de menselijke betrokkenheid de rode inborst van Robidus.

Maar daarmee is niet alles gezegd. Onze persoonlijke begeleiding is ingebed in een bouwwerk van wetten, regels en voorzieningen dat in de loop van de tijd is opgetrokken: ons (collectieve) sociale vangnet. Aan ons de taak om bedrijven te helpen daar grip op te krijgen. Wij beperken voor hen de arbeidskosten en de risico’s op verzuim, Ziektewet, WIA en WW door te sturen op inzetbaarheid en wettelijke regelingen optimaal te benutten. Die opdracht realiseren wij door onze dienstverlening steeds hoogwaardiger te maken, sterk ondersteund door unieke software. Niet alleen omdat het efficiënt is, maar ook omdat het voor alle betrokken partijen voor administratieve, financiële en juridische helderheid zorgt in zo’n complex werkveld als de sociale zekerheid. Noem de operationele efficiency van Robidus onze blauwe inborst.

Uit het voorwoord:

Je mag verwachten dat we op het gebied van ‘HR Control’ voor de werkgever alles uit de kast halen. Hier raak je de essentie van onze bemiddeling. De kunst is om voor klanten de (financiële) ­ verplichtingen die zij in toenemende mate dragen in de sociale zekerheid te beheersen, zonder daarbij het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Proces- en productoptimalisatie naast de menselijke emotie; het zakelijke ‘blauw’ naast het warmbloedige ‘rood’, om in moderne managementtermen te spreken. Dit blauw en rood hebben we in evenwicht en consequent doorvertaald in ons jubileumboek: in de opzet van de omslag, het ontwerp van de iconen en in het gevoel van de vijftien menselijke beelden van onze organisatie. En ten slotte hebben we ook de vijftien inhoudelijke hoofdstukken langs de meetlat gelegd van het blauw en het rood. Waarom? Wij zien het blauw en rood als de twee zielen die in Robidus huizen. Ogenschijnlijk tegenstrijdig, maar in ons bedrijf op bijzondere wijze met elkaar verbonden. Het maakt ons werk zo ongelooflijk fascinerend.

15 jaar Robidus; rechtvaardigt dit al een jubileumboek? Wij vinden van wel. Juist omdat er zo ontstellend veel gebeurd is en nog te gebeuren staat binnen de sociale zekerheid. En we zijn trots dat het een bijzonder boek is geworden. Zowel in inhoud als vorm, is van het blauw en rood een statement gemaakt. En – het allerbelangrijkste – dit verhaal is óns verhaal geworden: heel veel – collega’s zijn geïnterviewd, of hebben op andere wijze meegebouwd aan dit verhaal. Daarom opent Robidus. Partner in sociale zekerheid met de voor­ namen van alle ruim 300 Robidus medewerkers.

Samen geven wij een stem aan Robidus. Die stem is veelkleurig en geeft uiting aan onze ervaringen, ideeën, inspiraties, visies en soms frustraties. Als na het lezen van 15 jaar Robidus het beeld ontstaat dat wij een verschil willen maken voor mensen, bedrijven en maatschappij, dan zijn we in onze opzet geslaagd.

De Robidus medewerkers

Jubileumboek binnenwerk Robidus
Jubileumboek binnenwerk Robidus
Jubileumuitgave Robidus
Jubileumboek binnenwerk Robidus