The Heineken Prizes

the fascination of the heineken prizes cover jubilee book jubileumboek.nl.

The fascination of the Heineken prizes 1964 - 2014

Uit het voorwoord:

Een traditie van wetenschappelijke erkenning

In 1973, ik was toen 19, nam mijn vader mij mee op bezoek bij de laureaat van de Heinekenprijzenprofessor De Duve in Leuven. Ik herinner mij nog haarscherp hoe ik onder de indruk was van de ontmoeting met zo’n erudiet persoon.

Dat meisjesachtige ontzag is natuurlijk verdwenen, maar de bewondering voor mensen die aan de grenzen van onze kennis hun belangrijke veldwerk doen, is gebleven. Het is bijzonder in een traditie te staan waarbij de vooruitgang in de wetenschap en kunst wordt herkend én erkend. Ik zie bij mijn kinderen eenzelfde passie voor de Heineken­ prijzen zoals ik die van mijn vader heb gekregen.

De Heinekenprijzen bestaan vijftig jaar. In deze periode heeft het instituut wereldfaam verworven en zijn de prij­ zen tevens met de tijd meegegaan. Ik heb de eer gehad om in 2006 een vijfde Heinekenprijs in het leven te roepen, die voor de Cognitieve Wetenschappen. Daarnaast zijn in 2010 de Heineken Young Scientists Awards ingesteld, vijf aanmoedigingsprijzen voor jonge onderzoekers in Nederland. Het toont voor mij aan hoe springlevend en toekomst­ gericht de Heinekenprijzen zijn.

Wetenschap is geen wedstrijd en wetenschappers zijn geen publieksfiguren die wedijveren voor eeuwige roem en glorie. Wel willen zij om uiteenlopende drijfveren de wereld vooruit helpen, waarvoor zij zich met hart en ziel inzetten. Zoiets verdient onze waardering en aanmoedi­ging. Dat wij daar met de Heinekenprijzen al vijf decennia een bijdrage aan leveren, vervult mij met trots.

Charlene de Carvalho-Heineken, voorzitter van de Dr. H.P. Heineken Stichting, de Dr. A.H. Heineken Stichtingen en de C.L. de Carvalho-Heineken Stichting.

PREFACE

A long tradition of scientific recognition

In 1973, my father took me with him to Leuven, to visit Heineken Prize laureate Professor De Duve. I was 19 at the time, and I can remember as clear as day how honoured I felt to have met such an erudite person.

 That girlish awe, of course, has long since faded, but the admiration I feel for those who carry out their work at the cutting edge of current knowledge has stayed with me to this day. It is an extraordinary thing to be part of a tradition in which progress in science and art is both recognised and acknowledged. I see that my children have acquired the same passion for the Heineken Prizes that I have inherited from my father.

 This year marks the fiftieth anniversary of the Heineken Prizes. During this period, the institute has gained world renown and the prizes have moved with the times. In 2006, I had the honour of bringing a fifth Heineken Prize into being, the Heineken Prize for Cognitive Sciences. Further­ more, 2010 saw the introduction of the Heineken Young Scientists Awards, five incentive prizes for talented young researchers in the Netherlands. This, for me, is living proof that the Heineken Prizes are as alive and forward thinking today as they ever have been.

Science is not a competition, and scientists are not public figures competing for eternal fame and glory. What they do want, however, and for a variety of motives, is to help the world further, and they do so with heart and soul. Such dedication deserves our appreciation and our encourage­ ment. The fact that we have been doing this with the Heineken Prizes for five decades fills me with pride.

 Charlene de Carvalho-Heineken, Chairwoman of the Dr H.P. Heineken Foundation, the Dr A.H. Heineken Foundations and the C.L. de Carvalho-Heineken Foundation.